Dotazník pre spracovanie ponuky stropného chladenia

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 minút. Na základe poskytnutých údajov Vám náš autorizovaný montážny partner spracuje indikatívnu cenovú ponuku. Otázky, ktoré nebudete vedieť zodpovedať, vynechajte. Pri vypĺňaní dotazníka Vám môže pomôcť naša brožúra o stropnom chladení.

VYPLNIŤ DOTAZNÍK

1. Údaje o Vás a nehnuteľnosti:

2. Mám záujem o stropné chladenie:

 

3. Súčasný stav rodinného domu:

3. Súčasný stav bytu:

4. Obytná plocha Vašej nehnuteľnosti (±3 m2):

m2

5. Mám záujem o stropné chladenie vo vyhotovení (ak máte preferenciu):

6. Ako zdroj chladiacej vody zvažujem:

6. Ako zdroj chladiacej vody zvažujem:

7. Súhlas so spracovaním údajov: