Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Ako funguje stropné chladenie?

Ako funguje stropné chladenie?

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

V časoch pokračujúcich a do vysokej miery nezvratných klimatických zmien je chladenie pobytových ale aj obytných interiérov až horúco aktuálna téma. V našej krajine sa síce pomaly, ale isto začína mierna klíma postupne meniť na subtropickú. Neostáva nám iné, len sa dôsledkom klimatických zmien prispôsobiť a adaptovať sa na zmenené podmienky. Logickým a pri postupne rastúcich priemerných aj maximálnych teplotách aj nevyhnutným adaptačným krokom je výber efektívneho a zdraviu neškodlivého systému chladenia. Netreba vyvíjať nové systémy, sálavé veľkoplošné stropné chladenie je tá správna voľba. Čítajte, ako funguje stropné chladenie.

Katedrála s podlahovkou naopak

Ak spojíme dva názorné, zjednodušujúce, ale výstižné príklady do jedného,stropné chladenie je vo svojej podstate podlahové kúrenie prenesené na strop. Technicky je to dokonca totožný systém meandrovite postáčaných rúrok pripojených na zdroj vody a reguláciu. S nižšou teplotou vody cirkulujúcej v chladiacom rošte, ktorá interiér nevykuruje, ale odoberá z neho teplo, ochladzuje ho. S chladiacim efektom a pocitovým vnímaním tepelného komfortu ako v gotickej katedrále. Teda prirodzený chlad „padajúci“ zhora, bez zbytočného prievanu a pre zdravie a hygienu negatívnych dôsledkov prudkého prúdenia studeného vzduchu. Nehlučný a neviditeľný systém sálavého chladenia je zo všetkých doteraz vymyslených spôsobov chladenia pre ľudský organizmus najprirodzenejší.

Fyzikálne princípy stropného chladenia

Veľkoplošné stropné chladiace systémy fungujú na princípe výmeny energie medzi chladiacou plochou a človekom prevažne sálaním. Stropné chladenie vytvára optimálny tepelný komfort s minimálnou distribúciou vzduchu. Jeho objemový prietok je minimalizovaný na nevyhnutnú dávku dôležitú pre elimináciu tepla viazaného vo vodnej pare. Chladivom veľkoplošného sálavého systému je voda so vstupnou teplotou 16 °C, cirkulujúca v chladiacich poliach. Strop ochladený na 19 °C postupne ochladzuje stavebné konštrukcie interiéru, predmety a ľudí v interiéri. Bez nadmerného a škodlivého „prievanového“ prúdenia vzduchu, pre ľudské telo najprirodzenejším spôsobom. Zdrojom chladu chladiacej vody môže byť tepelné čerpadlo, systém dvoch studní, vrt alebo chiller.

Montáž stropného chladenia.

Skladba stropného chladenia

Systém sálavého stropného chladenia je technicky a materiálovo prakticky totožný ako podlahové kúrenie. Pretože je funkčne využiteľný aj na vykurovanie. Čo sa týka spôsobov inštalácie nie je tak variabilný ako podlahovka, ale skladá sa prakticky z rovnakých súčastí a komponentov. Systémy stropného chladenia delíme podľa spôsobu inštalácie na:

  • inštalované v suchej podstropnej konštrukcii
  • inštalované „na mokro“ v stropnej konštrukcii

Skladba suchého systému

Podhľadový systém je ideálny všade, kde nie je možné využiť inštaláciu priamo do konštrukcie stropu „na mokro“, najmä pri rekonštrukciách. Je tvorený prefabrikovanými systémovými podhľadovými doskami s vloženými rúrkami v dvojitom meandri. Suchý systém stropného chladenia REHAU sa skladá z:

  • sadrokartónových dosiek s rúrkovým systémom RAUTHERM SPEED a upevňovacím rastrom
  • upevňovacích a spájacích komponentov
  • pripojovacieho potrubia RAUTHERM SPEED alebo RAUTHERM S
  • priestorových termostatov kontrolujúcich rosný bod v miestnostiach

Podhľadový systém je pripojený na reguláciu a zdroj chladu chladiacej vody, ktorej cirkuláciu zabezpečuje obehové čerpadlo.

Skladba mokrého systému

Stropné chladenie inštalované „na mokro“ má rúrky chladiacich polí inštalované priamo v stropnej konštrukcii. Rúrky systému sú bezpečne fixované vodiacimi lištami, v ohyboch dvojitými držiakmi. Stropné meandrové chladiace polia sú zväčša pripojené priamo na rozdeľovač, alebo pripojovacím potrubím. Chladiaci systém upevnený priamo na konštrukciu stropu je obvykle pokrytý dvojitou vystuženou omietkou. Mokrý systém stropného chladenia REHAU tvoria:   

  • vodiace lišty
  • fixačné, spájacie a prechodové komponenty
  • pripojovacie potrubie RAUTHERM SPEED alebo RAUTHERM S
  • priestorové termostaty kontrolujúce rosný bod v každej chladenej miestnosti

Chladiaci systém je pripojený na reguláciu a zdroj chladu chladiacej vody, jej cirkuláciu zabezpečuje obehové čerpadlo.

Máte nezodpovedané otázky súvisiace so stropným chladením? My máme tie správne odpovede od našich expertov na vaše otázky. Ak náhodou nenájdete odpoveď na vašu otázku, neváhajte sa opýtať – sme pripravení ju zodpovedať.

Znásobená efektívnosť

Systémy stropného chladenia sú už zo svojej fyzikálno-technickej podstaty nízkonákladové. Aj preto, že sú vysokoteplotné – chladiace médium, vodu je potrebné chladiť len na 16 °C pri vstupe a do 20 °C pri obehu v chladiacom rúrkovom rošte. Ročné prevádzkové náklady stropného chladenia pre bežný dom sa pohybujú od 50 do 100 €. Správne nainštalované stropné chladenie je prakticky bezúdržbové a neškodí zdraviu. Oproti akýmkoľvek konvenčným systémom chladenia interiérov má zásadnú výhodu: je použiteľné aj na plnohodnotné vykurovanie. Jednou – síce vyššou – počiatočnou investíciou do stropného chladenia pokryjete aj vstupné náklady systému vykurovania. Ak ako zdroj energie – teda chladu a tepla použijete tepelné čerpadlo, dokážete ním aj ohrievať pitnú a úžitkovú vodu a aj vetrať.

Ohodnoťte náš článok

4.1/5 (7)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...