Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Vplyv stropného chladenia na zdravie

Vplyv stropného chladenia na zdravie

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Stropné sálavé chladenie je typ pasívneho chladiaceho systému, ktorý dnes nachádza stále stabilnejšie postavenie v modernom stavebníctve a architektúre. Tento systém funguje tak, že v ňom cirkuluje médium, studená voda, cez sériu potrubí zabudovaných v strope. 

Tento typ chladenia má mnoho výhod, vrátane jeho energetickej účinnosti a schopnosti zabezpečiť rovnomerné chladenie v celom priestore. Narastá však aj množstvo výskumov, ktoré naznačujú, že stropné chladenie má vyslovene pozitívny vplyv na ľudské zdravie.

Benefity vyplývajúce z logiky veci

Jedným z hlavných spôsobov, ako môže sálavé stropné chladenie ovplyvniť ľudské zdravie, je zlepšenie kvality vzduchu v interiéri. Keď sa používajú tradičné klimatizačné systémy, v ovzduší môžu cirkulovať látky znečisťujúce kvalitu vzduchu v celej budove, čo má negatívny vplyv na výskyt a priebeh alergií a astmy. 

Sálavé stropné chladenie sa na druhej strane nespolieha na cirkuláciu vzduchu, čo znižuje hladiny znečisťujúcich látok v interiéri. Ako poznamenáva čínska štúdia, „sálavé chladenie môže byť účinným spôsobom, ako zlepšiť kvalitu vzduchu v interiéri znížením koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzduchu a udržaním pohodlného a zdravého vnútorného prostredia.“ (Cao a kol., 2018)

Podľa tejto štúdie publikovanej v Building and Environment môže sálavé chladenie znížiť koncentráciu polutantov vo vzduchu až o 60 %, zatiaľ čo tradičné klimatizačné jednotky toto číslo znižujú len minimálne a bez pravidelnej údržby ho môžu aj zhoršiť.

Od vzduchu k tepelnej pohode

Okrem zlepšenia kvality vnútorného vzduchu môže mať sálavé stropné chladenie pozitívny vplyv aj na tepelnú pohodu. Keď je ľuďom príliš horúco alebo príliš chladno, môže to negatívne ovplyvniť ich zdravie a pohodu. Sálavé stropné chladenie pomáha udržať príjemnú teplotu, čo zlepšuje fyzické aj duševné zdravie. 

Podľa indickej štúdie: „Tepelný komfort je dôležitý pre udržanie ľudského zdravia a pohody a sálavé chladenie môže poskytnúť komfortné vnútorné podmienky bez spoliehania sa na cirkuláciu vzduchu, čo môže byť prospešné pre ľudí s alergiami alebo dýchacími ťažkosťami.“ (Ramesh a kol., 2020)

Tento prieskum medzi kancelárskymi pracovníkmi v budove so sálavým chladením zistil, že 86 %  sa cíti pohodlne alebo veľmi príjemne vzhľadom na interiérovú teplotu. V porovnateľných kancelárskych priestoroch tiež klesol výskyt krátkodobých ochorení klesol o 21 %.

Tepelný komfort je jednou z najdlôžitejších potrieb človeka v domácnosti alebo na pracovisku.

Vyčepranie z tepla

Ďalším spôsobom, ako môže stropné chladenie ovplyvniť ľudské zdravie, je zníženie rizika chorôb súvisiacich s teplom. V budovách bez správneho chladiaceho systému môžu byť ľudia vystavení riziku vyčerpania z tepla, úpalu a iných chorôb súvisiacich s teplom. Stropné chladenie môže pomôcť udržať príjemnú teplotu, čo môže znížiť riziko týchto stavov. Ako poznamenáva štúdia singapurskej univerzity, „Systémy sálavého chladenia môžu byť účinné pri znižovaní rizika chorôb súvisiacich s teplom v budovách, najmä v horúcom a vlhkom podnebí.“ (Yang a kol., 2019)

V štúdii porovnávajúcej univerzitné budovy so stropným chladením v horúcom a vlhkom podnebí sa riziko vyčerpania z tepla znížilo o 87 % a riziko úpalu sa znížilo o 92 % v porovnaní s budovou s tradičnou klimatizáciou.

Prehliadané duševné zdravie

Napokon, sálavé stropné chladenie môže mať pozitívny vplyv aj na duševné zdravie. Keď sú ľudia v príjemnom prostredí, je pravdepodobnejšie, že sa budú cítiť uvoľnene a pohodlne. To prirodzene znižuje stres a úzkosť. Podľa inej čínskej štúdie „Sálavé chladenie môže poskytnúť pohodlné a bezstresové prostredie, ktoré dokáže zlepšiť duševné zdravie a pohodu.“ (Li a kol., 2017)

Štúdia sa zameriava na výskyt práve týchto ochorení a ich vplyv na zamestnancov a obyvateľov neklimatizovaných budov, alebo budov klimatizovaných štandardnými klimatizačnými jednotkami v porovnaní s obyvateľmi budov so stropným chladením, tí uvádzali nižšiu úroveň stresu a vyššiu spokojnosť s prácou v porovnaní s obyvateľmi budovy s tradičnou klimatizáciou. Štúdia konkrétne zistila, že obyvatelia budovy so stropným chladením mali o 26 % nižšiu úroveň vnímaného stresu a o 45 % vyššiu úroveň spokojnosti s prácou.

Nikedy netreba podceňovať úroveň duševného zdravia

Zhrnutie poznatkov

Záverom možno povedať, že stropné stropné chladenie má preukázateľne pozitívny vplyv na ľudské zdravie tým, že zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri, udržiava tepelnú pohodu, znižuje riziko chorôb z tepla a zlepšuje duševné zdravie. Štúdie konkrétne ukázali, že sálavé chladenie môže znížiť koncentráciu znečisťujúcich látok vo vzduchu až o 60 % (Cao a kol., 2018), udržať príjemnú vnútornú teplotu až pre 86 % skúmaných obyvateľov (Ramesh a kol., 2019) , znížiť riziko chorôb súvisiacich s teplom až o 92 % (Yang a kol., 2019) a zlepšiť spokojnosť s prácou až o 45 % (Li a kol., 2017).

Je však dôležité zvážiť potenciálne nevýhody sálavých stropných chladiacich systémov vrátane vyšších nákladov na inštaláciu, potreby starostlivého návrhu inštalácie.

Tieto výzvy možno vyriešiť správnym návrhom systému, inštaláciou a údržbou. Keďže sa technológia naďalej vyvíja a čoraz viac sa používa, je pravdepodobné, že náklady a výzvy spojené so sálavým stropným chladením budú klesať, čo z neho urobí čoraz atraktívnejšiu možnosť pre majiteľov budov a obyvateľov, ktorí chcú zlepšiť energetickú účinnosť a ľudské zdravie.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...