Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Pre projektantov

Pre projektantov2020-07-22T23:47:32+02:00

Prívod vody – chladiaceho média

Predtým než sa uskutoční montáž chladiaceho systému REHAU, musí byť zabezpečený prívod studenej vody. V prípade bytových domov je najvýhodnejšie priviesť zdroj vody priamo k danému bytu alebo na chodbu. Nie vždy je to však možné. Keď je byt zariadený, využíva sa na ochladenie vody chiller. Je to zariadenie, ktoré pomocou odparovania ochladzuje kvapalinu. Pri zavádzaní stropného chladenia REHAU do rodinných domov možno prísun studenej vody zabezpečiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je použitie suchého vrtu so sondou, ktorý čerpá chlad z podzemnej vody. V prípade, že vám takýto variant nevyhovuje, je k dispozícii použitie tepelného čerpadla alebo chiller.

stropne chladenie developersky projekt

Montáž

Stropné chladenie možno inštalovať pod omietku, v prefabrikovaných sadrokartónových doskách či do betónu. Posledný spôsob sa používa pri novostavbách rodinných domov. Stavba musí byť vybavená monolitickými betónovými stĺpmi v strope, inak nie je integrácia chladiacich rúrok RAUTHERM možná. Systém stropného chladenia je pevne fixovaný a chránený pred vonkajšími vplyvmi. Pri inštalácii do bytov alebo už hotových rodinných domov sa používa aplikácia chladiacich rúrok v prefabrikovanom sadrokartóne, tzv. suchý spôsob. Pri mokrom spôsobe sú rúrky uchytené vo fixačných lištách. Tie sú následne prekryté omietkou.

stropne chladenie developersky projekt

Stropné chladenie v projekte Blumentál