Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Vaše otázky a naše odpovede

Vaše otázky a naše odpovede2024-02-05T18:46:31+01:00

Otázky k zdroju chladenia a podstate stropného chladenia

V čom je chladenie stropom menej zdravotne problematické ako klasická klimatizácia?
Oproti klimatizácii využíva systém stropného chladenia sálanie, ktoré je neporovnateľne prirodzenejšie a príjemnejšie než prúdenie vzduchu, ktoré často spôsobuje prechladnutie alebo stuhnutie krku a in zdravotné problémy. Stropné chladenie navyše vďaka svojej podstate nevíri prach a nie je ho potrebné čistiť od baktérií ako klimatizáciu.

Aký zdroj chladu odporúčate použiť pri stropnom chladení?
Do úvahy prichádzajú v prvom rade takmer všetky tepelné čerpadlá. Dnes vedia až na výnimky chladiť, ale celková logika inštalácie musí byť chladeniu často prispôsobená (iné zapojenie strojovne, doplnenie regulácie a pod.)

Ak kúrime v domácnosti plynom môžem mať stropné chladenie?
Áno, kotol síce chladiť nevie. Preto možno:

 • Ako zdroj chladu doplniť tzv. elektrický chiller, alebo chladič. Je to zariadenie podobné klimatizácii, alebo menšiemu tep. Čerpadlu, ktoré vyrába chladiacu vodu.
 • Prípadne systém dvoch studní – čerpá sa z 1 a vypúšťa sa do 2. Vhodné len pri vhodnej geológii (hlavne nie je zlá mineralizácia vody a podložie musí vedieť vody prijať cez 2.studňu späť) – mnohé lokality nie sú vhodné. K studniam sa doplnia jednoduché zariadenia v strojovni/kotolni, napr. výmenník, expanzka a pod., ktoré oddelia stud.vodu od chladiacej v dome a ideme.

Používa sa pri chladení chladenie stropu súčasne s chladením podlahy?
Je to možné, ale nie je to štandard. Ak je nainštalovaná aj podlahovka, možno ju do chladenia zapojiť tiež na želania klienta.

Používa sa pri stropnom chladení/kúrenie špeciálne médium?
Vykurovacím a zároveň aj chladiacim médiom je voda.

Ako stropné chladenie vlastne funguje?
Princíp chladenia sa dá jednoducho opísať ako obrátené podlahové kúrenie. Obrátená v zmysle princípu aj funkcie. Podlahové kúrenie vykuruje miestnosť ohrievaným médiom, vodou, ktorá cirkuluje v rúrkach v podlahe. Ak systém obrátime, prenesieme z podlahy na strop a znížime teplotu vody, nekúrime, ale naopak chladíme.

Je lepšie vykurovať podlahu a chladiť strop? Alebo len stropom chladiť a kúriť alebo len podlahou alebo systém ktorý chladí a vykuruje súbežne strop a podlahu?
Univerzálna odpoveď bez konkrétneho pohľadu na dom nie je. Vždy je dobré si tieto možnosti ich výhody/ nevýhody prejsť s architektom/projektantom TZB.

Otázky k prevádzke stropného chladenia

Môžem mať v stropné chladenie aj v byte?
Áno v rámci väčších bytových domoch prichádza do úvahy:

 • Individuálny chiller + mini tichá strojovnička napr. v strope, chodbe a pod.
 • Viaceré nové bytové domy majú centrálnu prípravu chladiacej vody pred bytom, na ktorú sa stačí už len napojiť.

Aký rýchly majú nábeh systémy stropného chladenie?
Rozdielna je rýchlosť reakcie = flexibilita. Pri betóne nízka, pri podomietke stredná, pri sadrokartóne vysoká. Toto môže byť skôr pre užívateľa podstatné a ovplyvňuje to spôsob prevádzky. Pri menšej flexibilite je podmienkou výhodná prevádzka počas potreby chladenia (systém sa nevypína), pri vyššej flexibilite je možný rýchlejší nábeh. Túto otázku však rieši skvelý pomocník, regulácia.

Akú záruku ponúka REHAU na stropné chladenie?
10 rokov na rúrky a spojovacie prvky

Aká je spotreba energie stropného chladenia?
Nízka. V domoch do 200m2 sa bavíme o čiastke 50-100 EUR ročne alebo menej v závislosti od zvoleného zdroja. Klasická klimatizácia je drahšia, lebo vzduch chladí nárazovo a na oveľa nižšie teploty pod 10°C. Stropom stačí 16-18°C, čo znamená aj 50% a vyšší rozdiel v účinnosti zariadení.

Používa sa pri chladení chladenie stropu súčasne s chladením podlahy?
Je to možné, ale nie je to štandard. Ak je nainštalovaná aj podlahovka, možno ju do chladenia zapojiť tiež na želania klienta.

Je potrebné mať termostat pri dvojpodlažnom dome v každej miestnosti alebo postačuje len po poschodiach? Príp. je takýto systém drahší na prevádzku?
Priestorová regulácia je pre stropné chladenie po miestnostiach vždy výhodou. Ale ak to finančne nie je možné, dobrý kompromis je aj po podlažiach.

Môžu tam vzniknúť usadeniny napr. vodný kameň?
Voda v systéme má byť mierne upravená a koluje stále tá istá voda ako pri vykurovaní. S týmto prípadom zanesenia vodným kameňom sme sa ešte v praxi nestretli.

Je možnosť doplniť zónovú reguláciu do systému, kde je len jeden termostat?
Pravdepodobne áno, s bezkáblovou variantou. Len 230V treba dotiahnuť do rozdeľovača kúrenia a chladenia.

Aj s nutnosťou doplnenia nejakého špeciálneho ventilu?
Servopohony sa osádzajú na rozdeľovač stropného systému alebo podlahovky,

Stretli ste sa už s problémom, že v miestnosti vychladenej na teplotu o 15°C nižšiu ako je v exteriéri, že dochádza k vlhnutiu nábytku (aj napriek tomu, že rosný bod je nižšie, ako teplota stropných panelov)?
Zatiaľ nie, ale chladenie na teplotu nižšiu o 15°C už ste veľmi blízko hraničným hodnotám – predpokladám že regulácia 2°C nad rosný bod nie je v tomto prípade aplikovaná.

Kde sa umiestňujú snímače rosného bodu?
Na prívodné potrubie v referenčných miestnostiach. Regulácia NEA SMART2.0 nepotrebuje snímač rosného bodu.

Otázky k cene a nákladom stropného chladenia

Som vo fáze projektovania domu. Aký je cenovo najvýhodnejší systém na stropné chladenie?
Zvolený systém stropného chladenia je závislý hlavne od konštrukcie domu. Pri betónových stropoch by som volil vždy chladenie priamo v tomto strope, je cenovo najpriaznivejšie. Takmer pre všetky ostatné prípady je vhodný stropný systém pod omietku. V podkroviach a pri ľahkých montovaných stavbách prichádza do úvahy len stropné chladenie v sadrokartóne, ktoré je najdrahšie. Na druhu stranu treba dodať, že takáto ľahká konštrukcia stropu je lacnejšia ako napr. monolitický betón.

Koľko stojí stropné chladenie m²?
Presnú cenu získate využitím tohto formulára 

Aký približný percentuálny rozdiel nákladov na kúrenie týmto systémom môže nastať medzi nízkoenergetickým domom zatepleným podľa požiadaviek tepl.tech. normy(2013-2016) a podľa normy (2016-2020)?
Približne tretinový až polovičný podľa štandardu a dôslednosti.

Otázky ku konkrétnostiam projektu stropného chladenia

Je vhodné použitie sadrových omietok a systému stropného kúrenia/chladenia v prípade BKT systému?
Sadrové omietky v min. možnej hrúbke sú vhodné na systémy stropného chladenia.

Aký je rozdiel medzi týmto trubičkovým systémom (tenké trubičky) oproti systému z trubíc (podobného priemeru ako pri podlahovke). Donedávna ste ten trubicový systém s hrubými trubkami ponúkali na chladenie. Zostal systém s hrubými trubkami stále v ponuke?
Rúrky pod omietku a do sadrokartónu majú priemer 10mm, pri betónovom chladení 14-17mm. Rozdiel nie je principiálne žiadny. Tenšie rúrky znamenajú tenšiu omietku alebo sadrokartón. Všetky rúrky sú zo špičkového polymérneho materiálu PE-Xa.

Má význam pri bungalove s rovnou strechou vykurovať súbežne podlahu so stropom?
Je to možné aj pri bungalove. Dá sa vykurovať aj chladiť len stropom, alebo naopak obe funkcie len podlahou. Podmienkou je dostatočná izolácia stavby, ktorá už pri splnení noriem pre novostavby nemôže byť problém.

V rodinnom dome sa uvažovalo s podlahovým vykurovaním, je možné počas realizácie odbočiť k stropnému vykurovaniu a chladeniu, či treba mať nejakú predprípravu už pred/počas hrubej stavby?
Je to možné zmeniť aj neskôr, čiže áno.

Pri použití systému v betónovom strope, nedochádza k veľkému úniku tepla smerom hore do vyšších vrstiev betónovej dosky?
Napr. v prípade keď je nad ním ďalšie podlažie?
Spravidla je vrchné podlažie izolované – v podlahe je predpísaná kročajová izolácia, ktorá izoluje aj tepelne. Prestup tepla hore bude veľmi nízky.

Ako sa rieši odvzdušnenie systému pri zaliatí do betónu alebo podomietkový systém pri dome typu bungalov. Nemal by byt odvzdušňovací ventil nad úrovňou trubiek?
Nie je to nutné. Rýchlosť prietoku bublinky vzduchu vyženie do rozdeľovača s odvzdušňovákom, treba však technický návrh na tento jav prispôsobiť.

Akú ma životnosť systém BKT ? V prípade poruchy je potrebné zbúrať časť stropu kvôli oprave?
Garantovaná životnosť je 50 rokov, vďaka nízkemu zaťaženiu teplotami však možno očakávať ďaleko viac. Pri poškodení je možná lokálna oprava odspodu, ak nemáte extrémne veľa armovacieho železa v mieste poškodenia.

Je stropné chladenie a vykurovanie vhodné aj pri šikmých stropoch?
Výška stropu 2600-4000mm pri 26°. áno, je to možné. 100% vhodnosť potvrdí bilancia tepelných strát v miestnosti od projektanta.

Odporúčate používať ohrievanie chladenie len stropom, alebo len podlahovo, alebo sa práveže oplatí ísť do kombinácie chladenie stropom a ohrievania podlahou?
Ak je dom správne technicky navrhnutý (tepelné mosty a pod.) je vykurovanie/chladenie stropom postačujúce – pre komfort chladenia najvhodnejšie.

Ak má mať dom betónovú dosku aj strop, je dobré použiť tieto systémy do oboch teda stropu aj podlahy?
Zase je potrebný komplexný pohľad na dom. Je možné že je postačujúci iba strop.

Do ktorých miestností sa zvykne dávať stropné chladenie? Kde sa neodporúča dávať vôbec?
Do všetkých obytných miestností. Určite ak iba chladenie tak nie do kúpeľní, wellness, wc, sauna a pod.
Ako je to s detekciou trubky v betónovom strope? Pýtam sa kvôli vŕtaniu v budúcnosti.
Na tento systém používame termokameru, pri správnom nastavení kamery aj do hĺbky uloženia rúrok 70mm.

Pri kuchyni spojenej s obývačkou s kuchynským ostrovčekom cca v strede, do ktorých častí by ste dali stropné chladenie?
Približne nad ostrovčekom a zároveň 0,5-1m okolo vynechávame. Ale len ak je na ostrovčeku varné centrum.

Momentálne pracujem na rodinnom dome, ktorý je čiastočne podpivničený. Je to starý dom ale bude mať izoláciu 20 cm a v podlahe 15cm. Bude stropné chladenie plnohodnotné? Výška stropov je 3 metre. A odporúčate pre istotu aj podlahové kúrenie?
Určite plnohodnotné bude pri tom štandarde tepelná izolácia + vonkajšie tienenie. V prípade kúrenia podlahovou sa skúste poradiť s projektantom TZB. Ak nemáte, radi Vám odporučíme.

Je možné ak nemám betónový strop, ale väzníkový, inštalovať chladenie?
Áno, systémom SDK ako bolo uvedené v prezentácii. V prípade kúrenia treba individuálny prepočet tepelných strát a riešenie tepelných mostov.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku, neváhajte a spýtajte sa nás na čokoľvek.

  Meno a priezvisko*

  E-mail*

  Telefón

  Otázka