Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Stropné chladenie do domu

Stropné chladenie do domu2023-09-10T23:59:41+02:00

Určite na prvý pohľad poznáte dom s klimatizáciou. Fasádu „skrášľuje” kondenzačná jednotka a podobná je aj v dome. Pri dlhšom používaní klimatizácie pocítite negatívne zdravotné dôsledky. Estetickejšia, zdravšia a aj úspornejšia alternatíva chladenia interiéru domu je stropné chladenie. Hospodárny, efektívny a z pohľadu komfortu aj príjemný spôsob, ako v lete schladiť vašu domácnosť. Je aplikovateľný aj v novostavbe, aj počas rekonštrukcie domu. Pri použití systému stropného chladenia REHAU doslova príjemne pocítite viacero benefitov.

Stropné chladenie v dome má minimálne prevádzkové náklady a spotrebu elektrickej energie. V dome do 200 m2 je to len 50 -100 € ročne. Často aj menej, v závislosti od zvoleného zdroja vody a chladenia. Stropné chladenie má oproti klasickej klimatizácii približne o 50 % vyššiu účinnosť.

Zdroj a chladenie vody

Stropné chladenie môže správne fungovať jedine vtedy, keď sú splnené dve podmienky: zdroj vody a jej chladenie. Stropné chladiace systémy rodinných domov môžu chladiacu vodu získavať rôznymi spôsobmi. Poslúži buď reverzibilné tepelné čerpadlo. Teda také, čo v zime ohrieva vodu cirkulujúcu v systéme kúrenia a v lete ju zas chladí v chladiacom systéme. Zdrojom vody môže byť aj systém dvoch studní s výmenníkom využívajúci spodnú vodu. V domových chladiacich systémoch sa môže použiť na chladenie vody aj chiller, teda chladiaca jednotka. Zdroj vody a spôsob jej chladenia posúdi vždy odborník a sú súčasťou projektu stavby alebo rekonštrukcie.

Stropné chladenie do celého domu?

Stropné chladenie nie je vhodné pre všetky miestnosti. Prioritne sa nehodí tam, kde je vyššia vlhkosť vzduchu. Na strop kúpeľne a interiérového bazéna stropné chladenie nepatrí. Dôvodom je riziko kondenzácie pár na strope. V kuchyni je ideálne stropné chladenie kombinovať s inteligentným systémom odsávania pár varenia, ideálne so senzorom vlhkosti. V každom prípade sa stropné chladenie v dome vyplatí. Ak zvolíte akýkoľvek zdroj vody a chladu, ide o výhodné riešenie komfortu domácnosti. Zo všetkých hľadísk: z ekonomického, energetického aj ekologického.

stropne chladenie a kralovský pocit

Regulácia ako skvelý pomocník

Každé plošné a teda aj stropné chladenie musí mať reguláciu. Tá zabezpečuje bezproblémový chod systému. Rovnako bráni znehodnoteniu chladených plôch a stavebných konštrukcií. Ucelený systém inteligentnej regulácie REHAU rieši priestorovú reguláciu, ovládanie zdroja chladu, ventilov a čerpadiel. A samozrejme bráni kondenzácii.

Regulácia ako skvelý pomocník stropného chladenia

Možnosti inštalácie stropného chladenia v dome

Systém integrovaný v betóne

Ak riešite novostavbu, využite tento spôsob montáže. Je najlacnejší z dostupných spôsobov. Inštaluje sa pri tvorbe stropnej konštrukcie vo fáze hrubej stavby. K spodnej stropnej výstuži sú aplikované vysoko odolné rúrky RAUTHERM s priemerom 14 až 17 mm. Chladiaci register sa montuje maximálne 1,5 cm od spodného líca stropu. Chladiaci rošt je po zaliatí betónom súčasťou monolitu stropu.

Montáž pod omietku

Ďalší, často používaný spôsob inštalácie namokro, je využiteľný aj pri rekonštrukciách pôvodných stropov v dome. Na únosný strop sú do líšt v rozostupoch 5-15 cm montované rúrky. Čím sú rúrky v rošte hustejšie a zaberajú čo najväčšiu plochu stropu, tým je systém výkonnejší. Po tlakovej skúške sa rošt zakryje omietkou. Po jej zaschnutí a ošetrení náterom je stropný chladiaci systém neviditeľný.

Montáž pri suchej pokládke

Flexibilný a finančne najnáročnejší spôsob je ideálny pre drevostavby, montované stavby, podkrovné stropné konštrukcie a tam, kde sa nedá montovať „na mokro“. Na drevený raster sa inštalujú sadrokartónové platne. V nich sú zabudované rúrky chladenia a predvŕtané inštalačné otvory. Rozostupy rúrok iba 4,5 cm zaisťujú maximálny chladiaci výkon. Hrúbka platní je 3 alebo 1,5 cm.

Výhody stropného chladenia

Pokrokový systém chladenia má tichý chod a je úplne neviditeľný. Steny tak opäť môžu patriť obrazom a balkóny muškátom.

Vysoké teploty chladiacej vody umožňujú použitie aj OZE. Vyrobiť teplejšiu chladiacu vodu je navyše lacnejšie a efektívnejšie.

Oproti klimatizácii využíva systém sálania, ktorý je neporovnateľne prirodzenejší a príjemnejší než prúdenie vzduchu.

Systém stropného chladenia si nevyžaduje údržbu, montáž je rýchla a pre našich certifikovaných realizátorov jednoduchá.

Rozlúčte sa s prechladnutím a seknutými krížmi. Stropné chladenie nevíri prach a nie je potrebné ho čistiť od baktérií ako klimatizáciu.