Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Čo je chiller a na čo slúži v systéme stropného chladenia

Čo je chiller a na čo slúži v systéme stropného chladenia

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Chladenie obytných budov je už pár rokov horúca téma aj v našich klimatických končinách. Nesúvisí to len s globálnym otepľovaním. Dnes už staviame pasívne domy a potrebujeme ich nielen energeticky nenáročne a efektívne vykúriť, ale aj chladiť. Pretože sú postavené tak, že aj v lete dokážu poriadne držať teplo. Ideálnym riešením je „podlahovka naopak“, plošné stropné chladenie. Aby plnilo svoj účel, je nevyhnutné dostať do chladiaceho systému vodu ochladenú na požadovanú teplotu. Jedným zo spôsobov chladenia vody je využitie chladiacej jednotky, chillera. Čítajte, čo je chiller a na čo slúži v systéme stropného chladenia.

Prísne požiadavky na energetickú náročnosť

Legislatívne a aj normatívne zmeny súvisiace s energetickou náročnosťou budov sú komplexné. Síce „dávkované“ postupne, ale predsa sa dotkli nielen tepelno-technických riešení stavieb. Významný vplyv majú najmä na systémy vykurovania, vetrania, ale aj prípravy teplej vody či osvetlenia obytných priestorov. A áno, aj chladenia. V komplexnom balíku hodnotenia energetickej náročnosti budov sú kritériá nastavené prísne. Nielen čo sa samotnej spotreby energie týka, ale aj zvýšenia potreby využitia obnoviteľných zdrojov a aj zníženia emisií skleníkových plynov. Aktuálne požiadavky energetickej náročnosti nielen novostavieb, ale aj rekonštruovaných obytných priestorov sú výzvou na efektívne riešenia. Týka sa to, samozrejme, aj účinnosti a energetickej náročnosti systémov chladenia.

…voda ako chladiace médium plošného stropného chladenia má oproti vzduchu – médiu klimatizácie – oveľa lepšie tepelno-vodivé vlastnosti? Voda dokáže udržať a preniesť rovnaké množstvo tepelnej energie až 100-násobne efektívnejšie ako vzduch a využije na to 20-krát menej energie. Okrem nepopierateľných zdravotných benefitov je stropné chladenie v porovnaní s klimatizáciou zásadne ekonomickejšie a efektívnejšie.

Čím môžeme vodu chladiť?

Pri plošných systémoch stropného chladenia sa bavíme o ochladzovaní vody na okolo 16 – 19 ° C. Ide teda – v porovnaní s inými riešeniami, ktoré pracujú aj s teplotami okolo bodu mrazu – o vysokoteplotný chladiaci systém. Zdrojom chladu vody v stropnom chladiacom systéme môže byť napríklad:

  • spodná voda zo studne alebo vrtu
  • reverzibilné tepelné čerpadlo
  • výmenník
  • chladiaca jednotka – chiller
chiller

Pri stropnom chladení pracujeme s teplotou vody okolo 16 – 19 ° C.

Čo je to chiller?

Elimináciu tepelnej záťaže obytného priestoru – chladenie – najoptimálnejšie zabezpečíme systémom stropného chladenia. Zdrojom chladu môže byť klasický kompresorový chiller. Je to chladiaca jednotka, zariadenie, ktoré dokáže produkovať chlad a odovzdávať ho do vodného okruhu. Chiller je zložený z dvoch okruhov, v primárnom chladí kompresor chladivo, sekundárny chladí vodný okruh vodou. Okruhy sú oddelené, tepelnú energiu si vymieňajú prostredníctvom výparníka, v ktorom kvapalné chladivo odoberá teplo obehovej vode. V chladiacom okruhu chillera sú kompresor, kondenzátor, expanzný ventil a výparník. Vodný okruh tvoria vodná zásobná nádrž a čerpadlo, zaisťujúce obeh chladiacej vody.

Výber správneho chillera a jeho „napasovanie“ na konkrétne dimenzovaný systém stropného chladenia je úloha pre odborníkov. Chiller si dokážete, samozrejme, vygoogliť, ale ak nie ste rovno člen cechu kúrenárov a inštalatérov, tak sa do toho ani nepúšťajte. Ani do výberu, ani do inštalácie. Nechajte to na certifikovaných odborníkov, ktorí na to majú vzdelanie, prax a „pečiatku“.

Chiller nie je chladnička…

… ale sofistikované chladiace zariadenie. Nedá sa len tak jednoducho objednať na nete, vybaliť, svojpomocne zapojiť a chladíme… Parametre, výber a aj inštaláciu chillera musíme prenechať odborníkom. S pomocou chillera dokážeme efektívne chladiť vodu cirkulujúcu v systéme stropného chladenia na požadovanú teplotu. Aj takýto konvenčný spôsob chladenia vody v systéme stropného chladenia dokáže byť v prevádzkových nákladoch až o 20 % efektívnejší ako klasické klimatizačné riešenie. A ak stropný systém využívame ako dva v jednom a v zime s ním aj kúrime, dokážeme obhájiť aj návratnosť vyššej vstupnej investície. Niektoré chillery totiž dokážu pracovať aj reverzne a vodu nielen chladiť, ale aj zohrievať.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (3)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...