Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Dôležitosť dilatácie pri stropnom chladení

Dôležitosť dilatácie pri stropnom chladení

Keďže staviame z materiálov, ktoré „pracujú“ – iné sme zatiaľ nevynašli – musíme rátať s tým, že stavebné materiály a konštrukcie vplyvom okolitých podmienok menia svoje vlastnosti. Prioritne objem, veľkosť, prípadne aj tvar. Aj budovatelia chrámov, ale aj stavitelia dreveníc pracovali s povinnou a nevyhnutnou „vôľou“, ktorú museli dopriať konkrétnemu materiálu. Pri plošných stavebných konštrukciách, podlahách, stenách, aj stropoch, je povinným prvkom „vôle“ dilatácia. Čítajte, čo všetko zdôvodňuje dôležitosť dilatácie pri stropnom chladení.

Čo je dilatácia a prečo je dôležitá

V stavebnej brandži dilatáciu chápeme ako proces zmien objemu materiálov alebo stavebných konštrukcií ich rozpínaním, zväčšovaním, rozširovaním či rozťahovaním. Okrem samotného fyzikálneho procesu môžeme pojmom dilatácia pomenovať aj priestor, ktorý zámerne vymedzíme, aby mohla dilatácia pôsobiť. Pri riešení dilatácie plošných sálavých chladiacich, ale aj vykurovacích sústav, musí realizátor rešpektovať plán dilatačných škár vytvorený projektantom. Okrem povinného priznania konštrukčných dilatačných škár stropu pri inštalácii systému chladenia je nevyhnutné aj topograficky zladiť chladiace okruhy a dilatačné škáry. Dôležitá je aj okrajová dilatácia po obvode miestnosti.

Dilatácia chladiaceho stropu „nasucho“

Pri inštalácii stropných chladiacich systémov REHAU suchým spôsobom musia byť dilatačné škáry zohľadnené už vo fáze plánovania. V oblasti dilatačnej škáry je nutné oddelenie celej stropnej konštrukcie. Používa sa pri premostení konštrukčných škár stavebného telesa, alebo pokiaľ to vyžaduje dĺžka stropu pri rozdelení na úseky. Pri dilatáciách chladiacich stropov musia byť zohľadnené tieto konštrukčné a projekčné zásady:

  • dilatačné škáry budovy musia byť s rovnakou možnosťou pohybu konštrukčne zohľadnené pomocou dilatačných škár v stropnom podhľade
  • stropné plochy je potrebné po každých 10 m v pozdĺžnom aj priečnom smere oddeliť dilatačnými škárami
  • závesné stropné podhľady treba konštrukčne oddeliť od začlenených stĺpov a vstavaných prvkov stropu, napríklad svetiel
  • škáry je nevyhnutné plánovať aj pri výrazných zmenách prierezu stropného podhľadu, napríklad pri rozšíreniach chodieb či vystupujúcich stenách
  • napojenie stropných dosiek na obvodových plochách musí byť bezpodmienečne realizované kĺzavou formou
  • kĺzavé napojenia kompenzujú teplotne podmienenú horizontálnu dilatáciu stropných dosiek
REHAU suchým spôsobom

Inštalácia stropného chladenia

Dilatácia chladiaceho stropu „namokro“

Pri mokrom spôsobe realizácie stropného chladenia REHAU je všeobecne pre vyrovnanie tepelnej dilatácie nevyhnutné použiť dilatačné škáry, alebo omietkové profily, či dilatačnú pásku. Dilatačné riešenie závisí na type stropnej konštrukcie a druhu omietky použitej na chladiacom strope. Pri stropnom chladení „na mokro“ platia pre dilatáciu tieto zásady:

  • „povinnou jazdou“ je rešpektovanie dilatačných škár stropnej konštrukcie
  • plochy stropov s dĺžkou alebo šírkou presahujúcou 4 m treba rozdeliť podľa projektu chladiacich okruhov systému na polia s maximálnou dĺžkou a šírkou 4 m
  • v dôsledku tepelnej dilatácie omietky je potrebné podľa druhu omietky naplánovať medzi chladiacimi poľami dilatačné škáry

Latinský výraz dilatácia nemá nič spoločné s pojmom diletancia či diletantstvo. Problematika dilatácie konkrétneho projektu stropného chladenia je práca pre profesionálov, postavená aj na koordinácii a následnosti jednotlivých činností a úkonov. Ak je niektorá časť procesu v projektovej, prípravnej či realizačnej fáze „riešená“ diletantsky, dilatácia a ani chladenie nebudú fungovať tak, ako majú.

Dilatácia je dôležitá…

… súčasť stavebného procesu vo všetkých jeho fázach, ale aj správania sa konkrétnych stavebných materiálov a prvkov po dokončení stavby. Pri veľkoplošných sálavých systémoch chladenia aj vykurovania je potrebné dilatáciu ako fyzikálny proces nielen zohľadniť, ale doslova mu „pomôcť“. Tak, aby stavebné materiály a konštrukcie mohli vplyvom zmien fyzikálnych podmienok aktívne „pracovať“. Aktívna tvorba dilatačných škár chladiacich sálavých stropov musí vychádzať z presného projektu a mala by byť presne a poctivo zrealizovaná. Chladiace stropy s „odfláknutými“ dilatačnými škárami nikdy nebudú fungovať správne.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (2)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...