Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Impressum

Impressum2022-01-18T13:06:22+01:00

Predajca

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82 A
P.O.BOX 131
850 00 Bratislava 5

Tel. číslo: 02/68 20 91 10
Fax. číslo: 02/ 63 81 34 22
E-Mail: bratislava@rehau.com

IČO: 313 642 17
DIČ: SK2020319785