Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Na stropné chladenie myslite hneď pri projektovaní

Na stropné chladenie myslite hneď pri projektovaní

Deväť z desiatich záujemcov o nové bývanie dáva stropnému chladeniu prednosť pred klimatizáciou. Náš prieskum ukázal, že takto uvažuje presne 89 % oslovených respondentov. Predpokladáme, že desiati z desiatich vedia, aký dôležitý pri plánovaní výstavby či rekonštrukcie domu je kvalitný projekt systému kúrenia a chladenia. Pričom pod kvalitným projektom treba rozumieť nielen “formálny” na získanie stavebného povolenia, ale aj podrobný realizačný. Stropné chladenie je príliš sofistikovaným systémom na to, aby vám prípadná improvizácia zabezpečila jeho dlhodobú, správnu a spoľahlivú činnosť. Prečítajte si, prečo pri novostavbe alebo prerábke treba myslieť na stropné chladenie hneď pri projektovaní.

Jeden projekt nestačí

Snaha o šetrenie v prvotnej fáze výstavby či rekonštrukcie vás napokon môže vyjsť draho. Či už priamo v podobe dodatočných nákladov na úpravy a opravy alebo nepriamo v nákladoch na ďalšiu prácu a materiál. Kvalitný realizačný projekt stropného chladenia stojí rádovo maximálne stovky eur. Navyše, na materiálových nákladoch dokáže usporiť až štvornásobok svojej ceny. Majte na pamäti, že stavebné povolenie je len potvrdením o realizovateľnosti projektu v súlade s legislatívou. Bez „manuálu“ nevyžadovaného zákonom, realizačného projektu,  sa takmer nepochybne za pochodu vyskytnú komplikácie. Ktorým sa dá elegantne vyhnúť v projektovej príprave. Posúďte, či sa vám oplatí usporiť 1 % sumárneho rozpočtu, ak by ste zásluhou vynaloženia týchto prostriedkov mohli pri niektorých komponentoch stavby zraziť až 10 – 20 % z ich ceny…

Projektovanie-stropné chladenie

Kvalitný projekt zvyšuje šancu na bezproblémový chod stropného chladenia.

Komplikácie eliminujte vopred

Kvalitný realizačný projekt okrem iného určuje nadväznosť prác jednotlivých profesií a eliminuje možné konflikty trasovania rozvodov. Už počas prípravnej etapy si to vyžaduje koordináciu projektantských, stavebných a jednotlivých špecifických tímov, v našom prípade kúrenárskeho. Napriek téme stropného chladenia zostaňme pri tomto označení profesie. Veď systém výborne poslúži aj na vykurovanie, hravo pokryje požiadavky na tepelný komfort dnešných nízkoenergetických stavieb. Precíznosťou pri plánovaní sa vyhnete napríklad tomu, že vami preferovaný konkrétny spôsob inštalácie sálavého chladenia bude v rozpore s typom konštrukcie stropu. Platí to pri rekonštrukcii a aj  novostavbe, mrzuté komplikácie dokážete vopred eliminovať kvalitným realizačným projektom.

Realizačný projekt rodinného domu je vlastne rozšírenou verziou povinnej dokumentácie na získanie stavebného povolenia a orientačne stojí zhruba o tretinu viac. Obsahuje aj tzv. výkaz výmer a rozpočet, ktorý môže mať stovky položiek. Práve precízne a podrobné spracovanie pomôže realizačným firmám prehľadnejšie a záväznejšie naceniť jednotlivé vstupy. Vám poskytne zásadnú oporu pri porovnávaní cenových návrhov i kontrole skutočných nákladov.

Zohľadnenie vašich predstáv a požiadaviek

Asi sme sa nadobro zhodli, že realizačný projekt stropného chladenia nevynecháte. Profesionáli, ktorým ho zadáte, budú v prvom rade vychádzať z vašich predstáv a požiadaviek. Samozrejme, pri ich zapracúvaní v konzultačnom štádiu zohľadnia všetky špecifiká stavby, rámcové architektonicko-stavebné riešenie (ASR), normy a vyhlášky a v neposlednom rade podklady od výrobcu technologických zariadení. Kvalitný realizačný projekt, ktorý je detailným vykonávacím rozpracovaním dokumentácie overenej stavebným úradom, poskytuje oporu na:

  • prípravu a realizáciu celej stavby
  • prípravu u zhotoviteľov
  • kalkuláciu nákladov
  • uzavretie zmlúv na jednotlivé fázy procesu
Vedeli ste, že …

… podľa Slovenskej komory stavebných inžinierov dokumentácia na realizáciu stavby prehlbuje, spresňuje a dopĺňa dokumentáciu overenú v stavebnom konaní? Okrem iného “do takej podrobnosti, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, stroje, zariadenia, konštrukčné detaily”. Jasne a zrozumiteľne, konkrétne a presne, tak, aby bola pre zhotoviteľa dostatočným podkladom na uskutočnenie stavby.

Ako na to išiel, takú kvalitu našiel

Priznajme si otvorene: ani realizačný projekt nie je zárukou efektívnej a bezproblémovej dlhoročnej funkčnosti stropného chladenia. Kľúčové je výsostne profesionálne prenesenie zámeru z papiera do praxe. Kvalitný realizačný projekt však úplne logicky zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia vytúženého cieľa – spokojnosti projektanta, zhotoviteľa a najmä vás ako investora. Správna cesta k realizácii stavby vrátane stropného chladenia nemá itinerár založený na riskantných skratkách. Logicky sa premietne aj do výberu špičkového autorizovaného kúrenára s dostatkom fortieľa i zodpovednosti. Nuž a ten popri ocenení precíznych inštalačných inštrukcií v projekte určite pochváli aj váš výber etablovaného dodávateľa technológie stropného chladenia.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (2)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...