Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

OZE dotácie

OZE dotácie2020-08-03T00:45:13+02:00

Stropné chladenie môže byť ekonomickejšie ako sa môže zdať. Vďaka dotáciám znížite obstarávacie a prevádzkové náklady tepelného čerpadla v domácnosti. Nárok na dotáciu máte v prípade, že inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od centralizovaného zásobovania teplom, poprípade zhoršeniu jeho parametrov. Dodržanie podmienok prevádzky deklaruje záujemca o poukážku predložením čestného vyhlásenia. Kontrola jeho právoplatnosti spadá do réžie organizácie SIEA.

Maximálna finančná podpora obsiahnutá v poukážke je 2 720 eur. Poukážky na dotácie vydáva Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra (SIEA). V roku 2020 sa hodnota dotácií vyšplhala až na 3 000 0000 €.  Nevylučujeme, že v ďalšom roku výška dotácie porastie. O dotácie na tepelné čerpadlá sa bude môcť uchádzať viac záujemcov.

Podmienky podpory

V rámci projektu Zelená Domácnostiam je žiadosť o finančnú podporu na inštaláciu výhrevného zariadenia možná do 31.12. 2023, poprípade do vyčerpania alokácie. Na každý druh malého zariadenia znižujúceho využívanie fosílnych palív je potrebné prečítať si konkrétne podmienky získania podpory. Predtým, než začnete o poukážku žiadať, overte si, či je vaša nehnuteľnosť v zhode s podmienkami. V prípade ich nesplnenia si ušetríte množstvo času, ktorého nikdy nie je nazvyš. Dôrazne odporúčame sledovať oficiálnu stránku dotačnej schémy

Kto môže žiadať

O poukážku si môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, jeho bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom. Rodinný dom, na ktorý sa má dotácia vzťahovať, nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby ani iného podnikateľského subjektu. Do 15 % podlahovej plochy môže vlastník nehnuteľnosti prenajímať fyzickej osobe alebo osobám ako súčasť podnikania. Avšak iba v prípade, že ide o ďalšiu fyzickú osobu alebo osoby a majiteľ nehnuteľnosti touto cestou nepodniká, teda neprenajíma viac nehnuteľností než je táto.

Na čo možno peniaze použiť?

Zo štátnej dotácie na tepelné čerpadlá môžete uhradiť:

  • zemný vrt a samotné tepelné čerpadlo
  • komponenty týkajúce sa správneho fungovania čerpadla
  • akumulačný zásobník vody
  • materiál na montáž tepelného čerpadla
  • montážne práce
  • revízie na uvedenie telesa do chodu
stropne chladenie

Ako získať poukážku?

Tepelné čerpadlá sú uvedené v zozname zariadení schválených spoločnosťou SIEA. To znamená, že môžete slobodne žiadať o poukážku. Nenechajte nič na náhodu a poistite sa zmluvou so zhotoviteľomNa vyhotovení zmluvy musí byť podpis zástupcu domácnosti predtým, než doklad predložíte organizácii SIEA. Je povinnosťou zhotoviteľa žiadať o preplatenie poukážky, ktorú ste mu zverili do rúk. A to do 3 mesiacov od dátumu na nej uvedenom. Organizácia SIEA následne preverí správnosť výdavkov a preplatí vám poukážku.