Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Stropné chladenie a rekuperácia je skvelá voľba

Stropné chladenie a rekuperácia je skvelá voľba

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Dnes, keď už aj obytné novostavby musia spĺňať najvyššie štandardy energetickej úspornosti, treba využívať optimálne riešenia. Nestaviame už takmer pasívne, ale reálne pasívne domy. Okrem mnohého iného to znamená nasadenie efektívnych technológií vykurovania, ale aj chladenia. Takých, ktoré spĺňajú normy a dajú našej novostavbe „glejt“ pasívneho domu. Ako na to, aby sme nestavali tak, že preinvestujeme hypotéku aj celoživotné úspory celej rodiny a zadlžime ďalšie dve generácie? Dá sa to. Technológie a materiály sú otestované. Experti, projektanti a aj stavebníci sú pripravení. Keď sa to správne nakombinuje, stropné chladenie a rekuperácia je skvelá voľba. Čítajte, prečo je to tak.

Nebude sa to biť?

Ak sa zameriame na fyzikálne princípy stropného chladenia a rekuperácie, zákonite nás napadne, či nebudú v konflikte. Či to nie je zbytočne drahá duplicita. Vzduch chladený od stropu „sálavo“ stropným chladením treba ešte riadene „prevetrávať“ rekuperačne? Oba systémy sú investične pomerne náročné a oba potrebujú aj energiu na svoj chod. Nebude to neefektívne, ak sa účinky oboch systémov nebudú dopĺňať? Oba systémy majú spoločné jedine to, že v lete interiér chladia. Každý ale inak, iným spôsobom a s iným účinkom. Napriek tomu sa dokážu pri správnom nastavení vhodne dopĺňať. A je na projektantovi, aby navrhol umiestnenie komponentov oboch systémov tak, aby sa v strope aj pomestili.

Princípy

Stropné chladenie je prakticky „podlahovka naopak“. Systém pomocou chladiacej kvapaliny v rúrkovom rošte v strope chladí stropnú konštrukciu. Tá prostredníctvom stien postupne ochladzuje predmety, ľudí a vzduch v miestnosti. Deje sa to „sálavo“, bez prievanu, bez zásadného prúdenia vzduchu a vírenia nečistôt v ňom. Tento efekt je pocitovo príjemný a zdravší ako chladenie klimatizáciou, či bežným vetraním alebo ventilátormi. Rekuperácia je „nútené“, riadené vetranie pomocou výmenníkového systému. Ten do obytného priestoru privádza filtrovaný vzduch, ktorý je v zime ohrievaný teplom vzduchu vetraného von. V lete je to naopak, vzduch privádzaný dnu je v noci chladený z vonkajšieho prostredia.

stropné chladenie a rekuperácia

Stropné chladenie a rekuperácia sa dokážu skvele dopĺňať v zime aj v lete.

Dá sa to nakombinovať?

Ak to zjednodušíme, stropné chladenie neznižuje teplotu vzduchu miestnosti „vháňaním“ studeného vzduchu, vetraním. Teplo v miestnosti znižuje prostredníctvom stropu chladeného vodou. Tento systém ale nevyhnutne potrebuje doplnkové vetranie. Klasický „okenný“ spôsob je živelný a neefektívny. Riešením je riadené vetranie prostredníctvom rekuperačného vetracieho systému. Okrem efektívneho riadenia vetrania ide tiež o prevádzkovo nízkonákladové riešenie. Kľúčové je ale vyváženie, nastavenie systému tak, aby vzduch neprúdil príliš rýchlo. Odporúčané limitné maximum je 0,2 m/s. No a keďže je rekuperovaný vzduch odvlhčený, na strope sa nekondenzuje.

Oplatí sa to?

Podľa štúdií v európskych klimatických podmienkach závisí návratnosť investície do rekuperačného systému od jeho účinnosti. Ďalším kľúčovým faktorom je cena vstupnej energie v systéme. Výsledky, ktoré platia pre našu klimatickú oblasť, sú jednoznačné:

  • aj v našich podmienkach je objem energie potrebný na chod systému vždy nižší ako objem energie získaný rekuperáciou
  • rozptyl návratnosti investície je od 5 do 20 rokov
  • pomerne „brokovnicovú“ šírku rozptylu určujú kombinácie rôznych systémov s rôznou účinnosťou a aj varianty spôsobov získavania primárnej energie.

Návratnosť investície do stropného chladenia je porovnateľná s návratnosťou vstupných nákladov rekuperačného systému. Benefitom je využitie „dva v jednom“: stropné chladenie môže byť v zime doplnkovým systémom vykurovania. Obrazne: v zime stačí len „otočiť kohútik naopak“ a voda namiesto chladenia cez stropnú konštrukciu miestnosť sálavo ohrieva.

Ak zvažujete investovať do kombinácie stropného chladenia, kúrenia a riadeného vetrania rekuperáciou, obráťte sa na profesionálov. Nielen osvedčených dodávateľov kvalitných systémov, ale aj odborných projektantov, ktorí majú s oboma systémami praktické skúsenosti.

Je to skvelá voľba

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, stropné chladenie a rekuperácia k sebe patria. Pri stropnom chladení môže bez správneho vetrania vznikať na strope nežiaduci koncentrát. Okrem toho je chladený, ale „vydýchaný“ nevetraný vzduch síce v lete pocitovo v poriadku, zdravotne však nie. Riadené vetranie rekuperáciou je ideálny spôsob zabezpečenia vetrania pri stropnom chladení. Podmienkou je ale správne nastavenie maximálnej rýchlosti prúdenia rekuperovaného vzduchu. Aj keď sú obe riešenia investične náročné, oplatia sa, ich návratnosť je nesporná. Okrem toho majú nezaplatiteľné zdravotné a komfortné benefity. A naviac: oba systémy sa dokážu dopĺňať aj v zimnom režime.

Ohodnoťte náš článok

4.5/5 (4)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...