Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Ako dosiahnuť ideálny tepelný komfort

Ako dosiahnuť ideálny tepelný komfort

To chce klid a nohy v teple“ – lapidárna švejkovská průpovídka určite nepostačí na definovanie tepelného komfortu, vnímaného a pociťovaného človekom. Keďže čokoľvek ľudsky vnímané a pociťované je subjektívne, môžeme síce očakávať normatívne vymedzenie, ale iste nie taxatívne a direktívne. Aj tepelný komfort, ako biologicky vnímaná škála pocitov súvisiacich s teplom, predsa musí byť nejako definovaný a vymedzený. Pokiaľ pracujeme s teplom vo vzťahu k človeku v súvislosti s jeho pobytom v budove, musíme sa hýbať v istých fyzikálnych, technických a biologických mantineloch. Keď chceme dosiahnuť ideálny tepelný komfort, skúsme nezačínať od podlahy, ale naopak od stropu.

Definujme

Tepelný komfort

  • laicky: pocit tepelnej pohody v interiéri „tak akurát“ – ani zima, ani teplo, ani chladno, ani prekúrené
  • odborne: normatívne daný súhrn merateľných veličín, charakteristík a vlastností interiéru, ktoré majú vplyv na optimálne, pozitívne alebo negatívne vnímanie tepelného komfortu konkrétnym človekom v konkrétnom prostredí

Faktory ovplyvňujúce pocit tepelnej pohody a kvalitu tepelného komfortu v interiéri 

  • teplota vzduchu
  • vlhkosť vzduchu
  • rýchlosť prúdenia vzduchu
  • veľkosť a topografia interiéru
  • povrchová teplota plôch a predmetov
  • aktivita a činnosť človeka
  • oblečenie človeka

Vnímanie tepelného komfortu je vždy subjektívne, aby však bolo možné objektívne určovať a merať jeho hodnoty, limity sú dané vyhláškami a normami. Normatívne definovaný tepelný komfort musí byť zohľadnený v prípravnej projektovej fáze výstavby objektu.

Viete…

… že v reprezentačnom prieskume Healthy Homes Barometer 2016 zo 14 000 respondentov zo 14 európskych krajín pociťovalo v lete prehrievanie svojho obytného interiéru až 87 %? Viac než tretina opýtaných sa v lete v prehriatych interiéroch zdržiavala pravidelne. Už pred 5 rokmi bolo letné prehrievanie obytných a pobytových interiérov v Európe vážnejším problémom ako nedostatočné vykurovanie v zime

Normy a princípy nepustia

Všetko súvisiace s tepelným komfortom určujú technické aj hygienické normy a vyhlášky. Tie naše sú európsky aproximované a platia prakticky vo všetkých krajinách Európskej únie. Z normatívneho pohľadu, ale aj z pohľadu vnímania tepelného komfortu, nemá stropné chladenie konkurenciu. Vyplýva to samozrejme aj z princípov fungovania sálavého systému chladenia. Distribúcia chladu, tepla a energie sálaním je pre ľudský organizmus jednoznačne najprirodzenejšia. Je totiž neagresívna, sálavé chladiace stropy pracujú s prijateľnými teplotami a „neochladzujú“ interiér agresívnym vháňaním prúdu extrémne studeného vzduchu. Okrem toho vzduch nevíria, nespôsobujú prievan a vďaka príjemnej energii sálania pôsobia na optimálne vnímanie príjemného prostredia v interiéri. Okrem ideálneho tepelného komfortu sú sálavé spôsoby chladenia aj kúrenia zdraviu neškodlivé.

Ideálny tepelný komfort by mal byť v každej domácnosti

Tepelný komfort na súde

Hodnotenie tepelného komfortu konkrétnym človekom je vždy subjektívne. Niekedy až tak, že ho musí riešiť súd, ako v roku 2018 v Nemecku. Predmetom odborníkmi aj právnikmi ostro sledovaného súdneho sporu bol „silný prievan“. Nie však prievan v byte vetranom netesniacimi oknami pootváranými dokorán, ale v byte v modernej pasívnej bytovke s podlahovým kúrením, kvalitnými oknami a rekuperačným vetraním. Nájomníci žiadali ako kompenzáciu ich pocitu „silného prievanu a nevykúrenosti“ bytu zníženie nájmu o 20 %. Po posúdení znaleckých posudkov súd znížil sťažujúcim sa nájomníkom nájomné o 10 % so zdôvodnením: nešlo vraj o takú vadu bytu, ktorá by zásadne obmedzila jeho využívanie a 10 % je primeraná satisfakcia aj vzhľadom k subjektívnemu vnímaniu tepelného komfortu.

Na optimálny tepelný komfort nemá vplyv iba samotný výber kvalitného systému sálavého stropného chladenia, ale aj ďalšie stavebné a konštrukčné prvky vášho obydlia. Kľúčová je primeraná tepelná izolácia, ale aj kvalitné výplne stavebných otvorov – okná a dvere, tienenie a adekvátny systém vetrania. Pri stropnom chladení je vhodnou voľbou vetrania rekuperácia.

Ako dosiahnuť ideálny tepelný komfort…

… je ideálna téma na kvalitnú dizertačnú prácu. Ak k téme pristúpime zovšeobecňujúco, so zohľadnením všetkého, čo už bolo vyskúmané, zmerané, zanalyzované a popísané, máme šancu sformulovať jednoznačnú odpoveď. Ideálnou cestou dosiahnutia ideálneho tepelného komfortu v obytných i pobytových interiéroch je sálavé stropné chladenie. Tento fakt je ešte markantnejší dnes, v čase klimatickej zmeny, globálneho otepľovania a nárastu priemerných i maximálnych teplôt aj v našom klimatickom pásme. Tak, ako dnes už neplatia pranostiky našich dedov a pradedov súvisiace s počasím a ročnými obdobiami, neplatí už ani floskula: „Na Slovensku nám treba poriadne kúriť a nie chladiť…“ Dôsledky klimatickej zmeny sú citeľné už aj v našich končinách.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (2)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...