Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Cenová ponuka na stropné chladenie

Cenová ponuka na stropné chladenie2023-09-10T23:51:08+02:00

Stropné chladenie je nekompromisne tým najkomfortnejším riešením chladenia Vašej nehnuteľnosti. Zároveň nevíri prach a nie je potrebné ho čistiť od baktérií ako v prípade klimatizácie.  Jeho investičná efektívnosť sa priamo viaže na veľkosť chladenej plochy. Čím väčšia plocha, tým v prepočte na m2 vyššia cenová efektivita. Predsa len, využívať ako zdroj chladenia tepelné čerpadlo pri chladiacich plochách rádovo v pár desiatkach m2 bude pomerné drahé. Ideálnym scenárom je zaoberať sa stropným chladením vo fáze výstavby alebo už projektovania RD.

Máme riešenia aj pre rekonštrukciu RD napr. aj vo forme sadrokartónových podhľadov. Tie, sú však ako jeden z troch možností inštalácie stropného chladenia cenovo najnáročnejšie. Pri rekonštrukcii treba počítať s investíciou aj do zdroja chladenia. Pri bytových jednotkách odporúčame ako zdroj chladenia využiť tzv. chiller, ktorý sa vie pohodlne vmestiť do technických miestnosti alebo vonkajších plôch bytu. Až na ojedinelé výnimky nie je možné využiť pri bytových jednotkách ako zdroj chladenia z objektívnych príčin tepelné čerpadlo.

  1.Údaje o Vás a nehnuteľnosti:

  Meno a priezvisko*

  PSČ obce/mesta, kde plánujete stropné chladenie

  Zhotovitelia vo vašom okolí

  E-mail:

  Telefonický kontakt:

  2.Mám záujem o stropné chladenie:

  3.Súčasný stav rodinného domu:

  3.Súčasný stav bytu:

  4.Úžitková plocha nehnutelnosti (max 350m2 +/- 3m2)

  5.Mám záujem o:

  6.Ako zdroj chladiacej vody zvažujem:

  7.Kedy plánujete realizáciu:

  8.Projektová dokumentácia - nepovinné

  K vytvoreniu čo najpresnejšej cenovej ponuky nám pomôže vaša projektová dokumentácia nehnuteľnosti (min. pôdorys stavby).