Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Používanie>>Chladenie domu vodou zo studne: Princíp fungovania

Chladenie domu vodou zo studne: Princíp fungovania

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Pri stropnom alebo stenovom chladení domu máte na výber z viacerých možností zdrojov chladu. Najvhodnejší systém chladenia je pritom taký, ktorý vám šetrí peniaze a dokáže privádzať vodu do systému a chladiť čo najefektívnejšie. Jedným z vhodných zdrojov je preto studňa, ktorá ako zdroj chladu prináša viacero výhod. Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Ako funguje chladenie vodou?

Systém chladenia vodou funguje na podobnom princípe ako vykurovanie. Pri systéme stenového vykurovania a chladenia sa vytvára v priestore teplotne homogénne pole. Tým sa zabezpečuje vertikálne rozloženie teploty v interiéri. Plošné chladenie (stenové) alebo chladenie stropom znižuje teplotu v priestore prirodzeným spôsobom – sálaním. Chladivom plošného sálavého systému je pritom voda so vstupnou teplotou 16 °C, ktorá cirkuluje v chladiacich poliach. Výmena tepelnej energie prebieha medzi chladiacou plochou a všetkými teplejšími plochami v interiéri, a to vrátane človeka. Veľkou výhodou tohto spôsobu chladenia je aj to, že je vhodné pre všetky výšky miestností, novostavby aj zrekonštruované staršie budovy.

Okrem toho tu je aj zdravotný benefit, pretože pri sálaní sa nevytvára žiaden prievan a do priestoru sa nevíri prach či nebezpečné baktérie a roztoče. Pomocou tohto chladiaceho systému tak môžete dosiahnuť hygienicky nezávadný vnútorný priestor. Pri stropnom chladení máte pritom na výber z troch možností:

  • inštalácia na suchý spôsob v podstropnej konštrukcii,
  • inštalácia na mokrý spôsob v stropnej konštrukcii,
  • inštalácia priamo do betónového stropu.

Zdrojom chladu chladiacej vody pri sálavom systéme chladenia v dome môže byť tepelné čerpadlo (energiu prostredia premieňa na chlad), spodná voda (studňa) alebo tiež zemný vrt vybavený hĺbkovou rúrovou sondou s uzavretou cirkuláciou. Rozdiely medzi týmito spôsobmi spočívajú v úspore energie potrebnej na chladenie v systéme a samotnej efektivite chladenia. Medzi finančne úspornejší spôsob patrí práve chladenie vodou zo studne. Avšak iba za predpokladu, že studne sú investične dostupné (nemusia byť príliš hlboké), majú vhodnú mineralizáciu vody (neobsahujú nadlimitné hodnoty viacerých minerálov – vápnik, mangán…) a nezanáša sa výmenník ani vsakovacia studňa.

Vodná plocha

Chladenie vodou má viacero skvelých benefitov.

Využite vlastnú studňu

Podzemná voda vo forme vlastnej studne má v súvislosti s chladením veľkú výhodu v tom, že jej voda má počas celého roka konštantnú teplotu (7 až 12 °C). Znamená to, že v porovnaní s ostatnými zdrojmi na chladenie je možné efektívne využiť pasívny režim chladenia, a to aj pri pomerne vysokých výkonoch. V princípe sa pri chladení vodou zo studne čerpá voda z nasávacej studne spravidla pomocou ponorného čerpadla a tá následne prúdi cez oddeľovací výmenník, kde ochladí vodu v rámci chladiaceho systému. Nakoniec treba studničnú vodu nechať vsiaknuť do vsakovacej studne. V žiadnom prípade nie je prípustné túto vypúšťať do kanalizácie alebo povrchovej vody. Rovnako nie je možné vypustiť vodu do pôvodnej nasávacej studne, jej chladiaca kapacita by sa rýchlo vyčerpávala.

Chladiacu vodu je vhodné pomocou zmiešavacieho ventilu „ohriať“ na vhodnú teplotu pre daný chladiaci plošný systém, pričom tu sa vhodné teploty začínajú na približne 16°C. Veľkou výhodou tohto systému je aj to, že prevádzkové náklady chladenia tvorí len spotreba elektrickej energie potrebnej na činnosť čerpadiel. Nie je nutné aktivovať kompresor tepelného čerpadla, ktorý je najväčším spotrebičom elektrickej energie, dokonca nie je nutná inštalácia tepelného čerpadla vôbec, ak studničnou vodou nezamýšľate vykurovať.

Princípom systému dvoch studní je teda čerpanie vody z jednej studne (cez výmenník tepla) a jej následné odvádzanie do druhej studne. Avšak treba zmieniť, že tento spôsob nie je vhodný pre všetky lokality na Slovensku. Je vhodný najmä v oblastiach s dostatkom spodnej vody, a tiež tam, kde je spodná voda ľahko dostupná pod povrchom pôdy. Minimálne množstvo spodnej vody je pritom 0,5 l/m². Rovnako treba počítať s vyššími investičnými nákladmi.

Studňa

Vlastná studňa je finančne úspornejší spôsob chladenia.

Výhody

Výhody chladenia domu vodu zo studne môžeme sumarizovať nasledovne:

  • voda v studni si drží stabilnú teplotu,
  • stačí dotiahnuť vodu zo studne do domu,
  • veľmi ekologické riešenie.

Vodu zo studne v žiadnom prípade neveďte priamo do systému rúrok v podlahovke. Nech by ste mali akokoľvek dokonalý filtračný systém, po čase by sa mohlo stať, že aj tak niečo cez filtre prejde a vy by ste si mohli zničiť podlahovku. Z toho dôvodu je jediným správnym riešením oddeľovací výmenník – studničnú vodu používať iba na chladenie systémovej vody.

Záver

Pokiaľ disponujete pozemkom so studňou pri dome, je škoda to nevyužiť aj na chladenie. Ide totiž o veľmi úsporný a ekologický spôsob, ako si zabezpečiť v interiéri príjemnú teplotnú klímu aj počas horúcich letných dní. Systém chladenia vodou pritom funguje na podobnom princípe ako aj vykurovanie – v priestore sa vytvára teplotne homogénne pole, a to formou sálania. Podzemná voda má veľkú výhodu v tom, že jej voda má počas celého roka konštantnú teplotu, vďaka čomu sú prevádzkové náklady minimálne a spočívajú iba na spotrebe elektrickej energie potrebnej na činnosť cirkulačného čerpadla.

Ohodnoťte náš článok

3.9/5 (7)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...