Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Rady>>Správne vetranie v miestnosti

Správne vetranie v miestnosti

Správne vetranie v miestnosti nemá vplyv iba na našu domácnosť, ale aj na naše zdravie. Zistíte, ako funguje a ako k nemu pristupovať. Aj keď by sa mohlo zdať, že vzduch sa nachádza všade okolo nás a nie je potrebné mu venovať pozornosť, nie je to pravda. Prečítajte si, prečo by ste si dávku čerstvého vzduchu mali dopriať častejšie.

Ako zabezpečiť správne vetranie?

Aj keď k pohybu vzduchu dochádza nepretržite, v interiéri ho podľa zdroja jeho vzniku rozlišujeme na:

Prirodzené vetranie

K prirodzenému pohybu vzduchu dochádza prevažne pri otvorení okna alebo dverí. V tom momente vymieňame vnútorný vzduch s tým vonkajším. Štandardne má vonkajší vzduch rozdielnu teplotu ako ten vnútorný. Znamená to, že počas zimných mesiacov si dovnútra púšťame chladný a v lete teplý vzduch. Nevýhoda prirodzenej výmeny vzduchu spočíva aj v tom, že dochádza k častému úniku tepla. Pri správnom vetraní, ako ho definuje technická norma, t.j. vymení sa v bežnom obytnom priestore 50 % objemu vzduch za hodinu, potom prichádza k pomerne vysokým tepelným stratám a potreba tepla na vykurovanie je až o 40 % vyššia.

Kontrolované vetranie

Ku kontrolovanému pohybu dochádza vtedy, ak sa vnútorný vzduch vymieňa s tým vonkajším za pomoci mechanického zariadenia na distribúciu vzduchu. Pomocou vetracích zariadení sa privádza do interiéru čerstvý vzduch a zároveň sa odvádza opotrebený späť do exteriéru. Na zamedzenie tepelných strát sa využíva rekuperácia, ktorá dokáže spätne získavať teplo z odvádzaného vzduchu a zároveň ho odovzdá privádzanému čerstvému vzduchu zvonku. V letných mesiacoch sa rekuperačný výmenník často obchádza bypasom. Na úpravu privádzaného vzduchu môžete použiť napríklad zemný glykolový výmenník tepla, ktorý do veľkej miery pomáha zabezpečiť pravidelný prísun čerstvého vzduchu s optimálnou teplotou.

Zároveň tu nedochádza k nadmerným stratám energie, pričom výhodou rekuperačných výmenníkov môže byť niekedy aj fakt, že dokážu preniesť do privádzaného vzduchu zároveň i vlhkosť. Účinnosť rekuperácie tepla môže byť pritom od 80 do 95 % – v závislosti od zvoleného rekuperačného výmenníka a prietokového objemu vzduchu, ktorý ním prechádza.

Význam správneho vetrania

Správne vetranie v miestnosti prináša množstvo benefitov. V prvom rade je to optimálna hladina CO2, ktorá je pre človeka dôležitá, pretože má veľký vplyv na správne fungovanie mozgu a psychické pohodlie. Ak je využívaná filtrácia, do miestnosti sa nedostávajú nečistoty, ako napríklad prach alebo peľ. Filtrácia dokáže do určitej miery vzduch čistiť, čo má pozitívny dopad na ľudí trpiacich na alergie. Častý prísun čerstvého vzduchu dokáže zabraňovať nadmernému hromadeniu vlhkosti. V miestnostiach sa tak zníži výskyt baktérií, mikróbov alebo tvorba plesní. Vďaka správnemu vetraniu sa tak prostredie stáva čistejšie a zdravšie. Využívanie rekuperačnej jednotky môže mať pozitívny vplyv dokonca aj na budúce zhodnotenie nehnuteľnosti.

Viete…

… v súvislosti s ideálnou vlhkosťou v interiéri treba zohľadniť aj ročné obdobie? Kým v zime by mala byť optimálna vlhkosť v interiéri od 50 do 60 %, v lete musí byť nastavená na nižšie hodnoty – od 45 do 55 %. Ak dochádza k častému prekročeniu týchto hodnôt, nasýtený vzduch sa začne zrážať a v nevetraných či ťažšie prístupných miestach sa začne vytvárať pleseň. Naopak, priveľmi nízke hodnoty vlhkosti môžu viesť k popraskaným perám a k ďalším zdravotným problémom.

Ako skvalitniť vetranie v miestnosti?

V súvislosti s prirodzeným vetraním, aby v miestnosti dochádzalo k čo najideálnejšiemu pohybu vzduchu, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Tie závisia na ročnom období, no vo všeobecnosti platí, že vetrať by sa malo:

  • krátko,
  • intenzívne,
  • celý objekt naraz.

Pri prievane sa vzduch vymení oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Vetrať by sa nemalo iba ráno a večer. Závisí to od veľkosti miestnosti, vlhkosti alebo počtu ľudí v domácnosti, no vetranie by sa malo opakovať každé dve hodiny. Dĺžka trvania závisí od vonkajšej teploty. V zime stačí 5 minút, v prechodnom období 10 až 20 a v lete aspoň 30 minút. S pribúdajúcou teplotou sa odporúča vetrať dlhšie a častejšie. Avšak ani dokonalé prirodzené vetranie nedokáže v praxi zabezpečiť úplnú výmenu čerstvého vzduchu, a teda dosiahnutie zdravých úrovní oxidu uhličitého je energeticky veľmi náročné. Dokonalejším riešením v tomto prípade je s určitosťou vetranie pomocou rekuperácie.

Žena sedí na zemi

Správne vetranie prospieva vášmu zdraviu

Efektívnejšie vetranie

Pravidelný prísun čerstvého vzduchu má vplyv na nás aj na naše prostredie. Vetranie je dôležité. Vďaka využívaniu regulačnej jednotky sa môže stať aj efektívnejšie. Zabraňuje tepelným stratám a našu domácnosť uchová v čistote a komforte.

Ohodnoťte náš článok

4/5 (4)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...