Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Izolácia pri stropnom chladení

Izolácia pri stropnom chladení

Jeden z mýtov o stropnom chladení tvrdí, že to nemôže fungovať, lebo namiesto miestnosti bude chladená najmä horná vrstva stropu. Je to ale niečo podobné, ako mýtus o podlahovke, ktorá vraj nemôže dodávať teplo smerom hore do miestnosti, lebo vyhrieva konštrukciu podlahy. Vyvrátením týchto mýtov je samotné fungovanie plošných sálavých systémov a ich izolácia. Pri oboch systémoch potrebujeme dosiahnuť to, aby chladiaca alebo vykurovacia plocha distribuovala chlad alebo teplo tam, kam potrebujeme – smerom do miestnosti. Možnosti izolácie, ktorá pomôže dosiahnuť náš cieľ, závisia od konkrétneho typu systému sálavého stropného chladenia alebo sálavého podlahového kúrenia. Samozrejme, aj od skladby stropu. Čítajte, ako funguje izolácia pri stropnom chladení.

Čo má vplyv na výkon stropného chladenia?

Teória a prax fungovania sálavých plošných stropných systémov chladenia definujú chladiaci výkon v praxou osvedčených podmienkach takto:

 • povrchová teplota chladiaceho stropu 19 – 20 °C
 • priestorová teplota 26 °C
 • hodnoty výkonu chladenia 60 – 70 W/m2

Maximálny dosiahnuteľný chladiaci výkon plošného chladenia závisí od:

 • druhu systému chladenia
 • skladby systému
 • rozostupov vykurovacích rúrok
 • priemeru a typu rúrok
 • skladby stropu
 • vlhkosti prostredia

Z pohľadu izolácie nás prioritne zaujíma skladba konkrétneho systému chladenia a skladba stropu.

Izolovaný systém stropného chladenia

Suchý systém chladenia

 • podhľadový systém je vhodný najmä na drevené alebo montované stropy
 • inštaluje sa pod strop na raster z drevených alebo oceľových profilov
 • montáž uľahčuje a urýchľuje predvŕtaný upevňovací raster
 • základom systému sú prefabrikované sadrokartónové dosky so zabudovanými rúrkami
 • vystužené a predizolované dosky vďaka rôznym rozmerom pokryjú aj členité stropné plochy
 • výkon možno maximalizovať dodatočnou izoláciou
 • rúrky RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm majú rozostupy len 45 mm vo dvojitom meandri
 • systém má uplatnenie v novostavbách aj pri rekonštrukciách
 • nie je vhodný do vlhkých priestorov

Stropný plošný chladiaci systém sa nekreslí ani neinštaluje „na kolene“. Projektant musí v realizačnom projekte okrem iného zohľadniť aj ďalšie vstavané prvky stropu, napríklad osvetlenie. Nevyhnutná je aj dôsledná a včasná koordinácia remeselníkov podieľajúcich sa na inštalácii systému.

Mokrý systém chladenia

 • je využiteľný najmä v novostavbách, ale aj pri sanáciách
 • inštaluje sa pod omietku masívneho alebo inak únosného stropu
 • chladiace registre pripojené na rozdeľovač pokrýva tenká vrstva omietky
 • vo vodiacich lištách s rozostupmi 25 až 150 mm sú upevnené rúrky RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
 • systém je vhodný aj do miestností s vyššou vlhkosťou
Pri mokrom systéme stropného chladenia treba okrem obvyklej koordinácie zohľadniť aj potrebné voľné neaktívne plochy pre ďalšie stropné inštalácie. Kľúčová je koordinácia technologických časov práce kúrenára a omietkára nielen pri príprave stropu na inštaláciu, ale aj dostatočných časov na vysušenie omietok pred spustením systému chladenia.

Skladba stropu

To, na aký typ stropu chceme inštalovať stropné chladenie priamo, určuje využitie konkrétneho systému vhodného pre konkrétny strop. Pri výpočte tepelného odporu od hrany rúrky nesmie byť tepelný odpor celej konštrukcie nižší než R = 0,75m2K/W. Pri projektovaní sálavého stropného chladenia je možné pri vonkajšej tepelnej izolácii využívanie celej masívnej konštrukcie stropu ako akumulátora tepla. Pri usporiadaní izolácie projektant hodnotí aj možné posuny rosného bodu, pričom potrebná tepelná izolácia musí byť nainštalovaná na vrchnej strane stropu. Okrem toho je nevyhnutné počítať aj s príslušnými tepelno-izolačne prepojenými systémami.

Izolácia pri stropnom chladení…

…je dôležitý funkčný prvok skladby každého kvalitného systému sálavého stropného chladenia, pomáhajúci zabezpečiť jeho maximálny výkon. Pri suchom systéme sú prefabrikované systémové dosky predizolované, pri mokrom systéme je možné masívnu konštrukciu stropu využívať ako akumulátor tepla. Ak sa projektant a kúrenár rozhodnú pre maximalizáciu výkonu systému stropného chladenia, môžu využiť dodatočnú izoláciu, ktorá minimalizuje chladenie smerom nahor a okrem maximalizácie výkonu dokáže zefektívniť reakčnú schopnosť chladiaceho stropu. Iba správne naprojektovaný, dimenzovaný, inštalovaný a izolovaný systém stropného chladenia zabezpečí optimálny tepelný komfort v chladenom interiéri.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (2)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...