Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Kedy stropné chladenie neodporúčame?

Kedy stropné chladenie neodporúčame?

Stropné chladenie má niečo spoločné s chladením piva. Nie princípom, ale prístupom: treba vychladiť tak, aby bol vnem, pocit a zážitok čo najlahodnejší a najpríjemnejší. Je to čiastočne fyzika a chémia, so štipkou alchýmie a patričnými skúsenosťami s výsledkom: správne vychladená dvanástka? Jedine na treťom pivničnom schode… Princípy plošného sálavého stropného chladenia interiérov sú fyzikálne dané a aj technicky a normatívne popísané. Rovnako sú známe a nepopierateľné výhody tohto účinného, efektívneho a príjemného spôsobu chladenia obytných miestností. Dnes sa povenujeme aj limitom stropného chladenia a prezradíme, kedy stropné chladenie neodporúčame.

Princípy

Naše telo vníma najpríjemnejšie pocit, pokiaľ môže minimálne 50 % svojho zdieľaného tepla regulovať prostredníctvom sálania. Aj z tohto postulátu vychádza princíp stropného vykurovania a aj chladenia, keď výmena energie medzi človekom a chladiacou plochou funguje celoplošne a prevažne sálaním. V bežných, praxou osvedčených podmienkach dosahujú stropné chladiace systémy chladiaci výkon v rozmedzí 60 – 70 W/m2. Povrchová teplota stropu by nemala presiahnuť 20 °C, priestorová teplota 26 °C a teplota chladiacej vody 16 °C. Zásadný vplyv na chladiaci výkon a celkovú funkčnosť systému má vlhkosť prostredia, rosný bod vzduchu v interiéri. Ak je chladiaci strop studenší ako rosný bod vzduchu v jeho blízkosti, dochádza ku kondenzácii.

Riziko kondenzácie

Za kľúčový obmedzujúci faktor sálavých chladiacich systémov je považované práve riziko kondenzácie. Zjednodušene by povrchová teplota sálavého chladiaceho stropu mala byť vyššia než teplota rosného bodu vzduchu v interiéri. Rovnako teplota prívodnej vody stropného chladiaceho systému by nemala klesnúť pod 16 °C. Vznik, pretrvávanie a pôsobenie kondenzácie na strop môžeme predpokladať najmä pri systémoch s výraznejším časovým odstupom reakcie regulácie. Riziko kondenzácie je teda vyššie pri variantoch systémov chladenia s vyššou tepelnou zotrvačnosťou. Stropný chladiaci systém neumožňuje odvádzať teplo viazané vo vodnej pare a nie je schopný aktívne meniť v interiéri vlhkosť vzduchu. Preto je nevyhnutné kombinovať ho s vhodným systémom vetrania.

princíp stropného chladenia

Systémy stropného vykurovania neodporúčame do priestorov s rizikom kondenzácie bez dostatočného vetrania.

Eliminácia rizika kondenzácie

Bezproblémová prevádzka systému stropného chladenia a jeho správna regulácia vyžaduje použitie priestorových termostatov. Tie kontrolujú teplotu rosného bodu vzduchu v miestnosti, aby sa efektívne zabránilo kondenzácii a vytváraniu orosenia na viditeľnej strane stropu. Termostaty merajú a spolu so systémom regulácie zabezpečujú udržiavanie vstupnej teploty vody chladiacej strop s bezpečnostným odstupom od teploty rosného bodu. Vytváranie kondenzátu na povrchu stropu by viedlo k znižovaniu chladiaceho výkonu celého systému. Okrem toho by postupne mohlo dôjsť k znehodnoteniu povrchovej vrstvy stropu. Pri suchých systémoch chladenia by mohlo byť znehodnotenie systémových podhľadových komponentov fatálne.

Namokro áno, nasucho nie

Systémy stropného chladenia montované nasucho sú z vyššie opísaných dôvodov nevhodné do priestorov s vyššou než bežnou vlhkosťou. Nie však pre pomalú odozvu na reguláciu, tá je rýchlejšia ako pri mokrých systémoch. Materiály stropných systémov montovaných nasucho sú všeobecne háklivé na nadmernú vlhkosť. Neodporúčame ich preto aplikovať v trvalo vlhkých alebo mokrých priestoroch, napríklad v:

  • kúpeľniach so sprchami
  • miestnostiach s interiérovými bazénmi
  • saunách.

Výnimkou sú priestory WC a kúpeľní bez spŕch, ďalej podľa triedy namáhania vlhkosťou WO-1 aj plochy nad kúpeľňovými a kuchynskými umývadlami a drezmi.

Systémy stropného chladenia montované mokrým spôsobom sú vhodné aj do:

  • kúpeľní a kuchýň
  • sáun a tepidárií
  • vlhkých otvorených priestorov
  • mokrých priestorov
Rozhodnutie, či do zimnej záhrady s ozajstným vodopádom alebo do kúpeľne so sprchou či do sauny inštalovať stropné chladenie je v kompetencii odborníkov. Len špecialista na stropné kúrenie a chladenie dokáže na 100 % posúdiť a odporučiť vhodnosť konkrétneho variantu systému do konkrétneho priestoru.

Chladenie bez rosenia

Sklo, v ktorom je správne vychladená dvanástka, musí byť orosené. Niektorým materiálom stropov však orosenie nesvedčí. V počiatkoch zavádzania stropných veľkoplošných chladiacich systémov bol práve problém kondenzácie kľúčovým obmedzujúcim faktorom. Ruka v ruke s nedokonalou reguláciou. Od začiatku minulého storočia sa však vývoj technológií stropných veľkoplošných chladiacich systémov posunul na vyšší level. Stropné chladenie je v presne definovaných podmienkach, technických a materiálových parametroch vhodné aj do vlhkých a mokrých priestorov. Bezproblémovej funkčnosti bez zníženia chladiaceho výkonu a rizík kondenzácie pomáha inteligentná regulácia moderných systémov stropného chladenia.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (2)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...