Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Zaujímavosti>>Stropné chladenie a možnosť získať OZE dotácie

Stropné chladenie a možnosť získať OZE dotácie

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Od júna 2022 spustila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ďalšiu časť projektu Zelená domácnostiam. Cieľom tohto projektu je poskytnúť finančnú podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a znížiť používanie fosílnych palív. Čo všetko musíte splniť na jej vybavenie a koho sa týka? Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Prečo OZE podporuje stropné chladenie?

Najdôležitejším dôvodom je, že stropné chladenie predstavuje nízkoenergetický spôsob chladenia, ktoré môže byť napojené na ekologické fotovoltaické panely alebo tepelné čerpadlá. Vychladiť systémovú vodu je tak po finančnej stránke nenáročné a veľmi efektívne. Okrem toho stropné chladenie spĺňa prísne normy energetickej náročnosti budov a v porovnaní s bežnou klimatizáciou nevydáva takmer žiadny hluk, preto môže byť zapnuté pokojne aj v noci. Prirodzene, dotácie neriešia samotné stropné chladenie, ale finančne podporia investične náročnú časť, ktorou je zdroj chladu a/alebo tepla alebo elektrického prúdu.

V porovnaní s bežnou klimatizáciou je nezanedbateľné aj zdravotné hľadisko. Zatiaľ čo klimatizácie fúkajú vzduch, čo môže byť do veľkej miery pocitovo nepríjemné a môže to spôsobovať zdravotné problémy (prievan…), stropné panely sálajú. Tým, že vám v miestnosti nefúka, sa v priestore nevíri prach a baktérie. To ocenia predovšetkým astmatici a alergici. 

Stropné chladenie

Inštalácia stropného chladenia

Nárok na príspevok

Princíp OZE dotácie spočíva v registrácii do projektu Zelená domácnostiam. Po registrácii (elektronická žiadosť o vydanie poukážky) vám bude pridelený registračný kód, na základe ktorého si budete musieť nájsť dodávateľa OZE, a to najneskôr do 60 dní od dátumu vydania poukážky. Pamätajte však, že inštalácia zariadenia musí byť ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. Po inštalácii tohto zariadenia vám následne bude vyplatená dotácia prostredníctvom SIEA. Žiaľ, na dotácie nemajú nárok nehnuteľnosti v Bratislavskom kraji.

Najdôležitejšou podmienkou o požiadanie dotácie je skutočnosť, že je určená iba fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým vlastníkom nehnuteľnosti. Znamená to, že nehnuteľnosť, na ktorú sa má dotácia vzťahovať, nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby (firma) ani ďalšieho podnikateľského subjektu. Ďalšie podmienky sú nasledovné:

  • Vlastník nehnuteľnosti ju môže prenajímať iba do 15 % podlahovej plochy, a to iba fyzickej osobe alebo osobám, ako súčasť podnikania. To však iba za predpokladu, že ide o ďalšiu fyzickú osobu (osoby).
  • Viac ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia sa nesmie prenajímať a dať do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Platí to aj pre neziskové organizácie. 
  • Nehnuteľnosť alebo jej časť môže byť prenajatá inej fyzickej osobe (osobám) za účelom bývania iba vtedy, ak vlastník nehnuteľnosti týmto spôsobom nepodniká.

Predtým, než o dotáciu požiadate, je rozumné si overiť, či spĺňate všetky vyššie zmienené podmienky. Ušetríte si tým veľa času. Oficiálnu stránku pre získanie OZE dotácie nájdete TU. Treba sa však poponáhľať. Zatiaľ si totiž o dotáciu môžete požiadať do 31. 12. 2023, prípadne do vyčerpania alokácie. Do konca roku 2023 ešte zostáva k dispozícii približne 15 miliónov eur.

Koľko vám prispejú?

Jednotlivé domácnosti si môžu vyberať zariadenie zo zoznamu, ktorý je uvedený na vyššie zmienenej oficiálnej stránke. Dôležité je, aby sa splnili všetky technické podmienky, a tiež podmienky ohľadom dodávateľa, ktorý zabezpečuje spolu s dodaním zariadenia aj jeho inštaláciu (dodávateľ musí so SIEA podpísať zmluvu o preplácaní poukážok). Jednotlivé vhodné zariadenia pre OZE dotáciu môžeme zosumarizovať nasledovne:

  • malé zariadenia určené pre výrobu elektrickej energie s výkonom do 10 kW – fotovoltické panely, slnečné kolektory,
  • zariadenia na výrobu tepelnej energie v rodinnom alebo bytovom dome – slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá,
  • realizovanie zemného vrtu,
  • akumulačný zásobník vody,
  • komponenty pre správne fungovanie čerpadla,
  • montážne práce,
  • revízie na uvedenie výhrevného telesa do chodu.

Maximálnu sumu dotácie je ťažké jednoznačne stanoviť, pretože sa často mení. V roku 2022 predstavuje pre rodinný dom 1 750 eur na slnečné kolektory, 1500 eur na fotovoltické panely, 1500 eur na kotol na biomasu a 3 400 eur na tepelné čerpadlo. Vo všeobecnosti ale táto dotácia nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Hodnota poukážky tak pokrýva časť ceny za dodávku a montáž celého systému, a to na základe druhu a výkonu zariadenia. 

Muž má peniaze

Maximálna suma dotácie závisí od viacerých faktorov.

Záver

OZE dotáciu je možné získať z dôvodu, že stropné chladenie predstavuje nízkoenergetický spôsob chladenia a môže byť napojené na ekologické solárne panely alebo tepelné čerpadlo. Hoci dotácia nerieši samotné stropné chladenie, finančne aspoň podporí investične náročnú časť – zdroj chladu a/alebo tepla alebo elektrického prúdu. Je určená iba fyzickým osobám a nehnuteľnosť pritom môžete prenajímať iba maximálne do 15 % podlahovej plochy, a to nie za účelom podnikania a len fyzickej osobe. Dotácia nesmie prekročiť 50 % z celkových oprávnených výdavkov.

Ohodnoťte náš článok

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...