Získajte bezplatnú ponuku

Do 5 minút vo vašom maili

Home>>Články>>Edukácia>>Zdroj chladu pri stropnom chladení

Zdroj chladu pri stropnom chladení

Nie, určite to nie je voda cirkulujúca v chladiacom rošte systému stropného chladenia – i keď sme už aj také počuli a dokonca aj kdesi čítali. Chladiacemu médiu stropného chladenia – vode – musí chlad, čiže potrebnú teplotu, dodať nejaký zdroj. Nie je to ani jedna z viacerých chladiacich kvapalín či „nemrznúcich zmesí”, používaná pri iných systémoch chladenia interiérov. Na to, aby sme správne zodpovedali otázku: „Čo je zdroj chladu pri stropnom chladení?“ musíme poznať princípy fungovania sálavého stropného chladenia a elementárne fyzikálne zákonitosti, týkajúce sa tepla, chladu, energie a ich distribúcie, prenosu, transformácie či zdieľania.

Ako to funguje

Chladiaci strop chladí interiér, respektíve z neho odoberá teplo v podstate jednoduchým fyzikálno-technickým spôsobom: v rúrkach chladiacich polí, roštov v/na strope alebo pod ním prúdi chladiace médium – voda, ktorá ma na vstupe do systému nastavenú teplotu tak, aby interiér dokázala efektívne „schladiť“. Teplotu vody v systéme riadi regulácia a interiérovú teplotu a vlhkosť vzduchu zase termostaty. Znižovaním alebo zvyšovaním teploty vody cirkulujúcej v systéme docielime požadovaný efekt chladenia a tepelný komfort. Keďže je stropné chladenie plošný sálavý spôsob chladenia interiéru, distribúcia chladu sa deje prevažne sálaním. Pre človeka je teda najprirodzenejším spôsobom zdieľania chladu a tepla.

Z čoho sa skladá stropné chladenie

Obidva varianty stropného chladenia, rozdielovo vymedzené spôsobom inštalácie – suchý a mokrý – fungujú rovnako a majú v podstate totožnú skladbu. Rozdiely sú najmä v spôsoboch uchytenia rúrok chladiacich polí alebo roštov a v materiáloch a prevedení systémových komponentov. Systém stropného chladenia sa skladá z:

  • rúrok chladiacich polí
  • pripojovacích potrubí
  • spájacích a upevňovacích komponentov
  • fixačných a prechodových komponentov
  • priestorových termostatov
  • regulačnej techniky
  • obehového čerpadla
  • zdroja chladu

Čo môže byť zdrojom chladu

Aktuálne máme k dispozícii a v stavebnej praxi využívame tieto zdroje chladu systémov sálavého stropného chladenia: 

Geotermálne, teda „podzemné“ zdroje chladu v kombinácii s tepelnými čerpadlami a/alebo výmenníkmi tepla považujeme za pasívne zdroje, pretože náklady na ich chod sú minimálne – ide zvyčajne len o energiu na chod obehového čerpadla. Chiller, čiže reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda, je aktívny zdroj chladu. Je to vlastne vykurovanie naopak. Vzduch z externého prostredia nezohrievame, ale chladíme, aby mohol ochladzovať chladiace médium systému – vodu. Prevádzkové náklady na elektrickú energiu sú rádovo vyššie ako pri pasívnych zdrojoch.

Zdroj chladu ako dôležitá súčasť stropného chladenia

V čom je rozdiel?

Nie každý zdroj chladu a spôsob jeho transformácie a distribúcie je vhodný pre každú stavbu, respektíve neexistuje univerzálny, „ideálny“, najlepší zdroj chladu. Každý projektant a špecialista na sálavé systémy chladenia a vykurovania vie, že každý objekt vyžaduje individuálny prístup. Ak chceme stropom chladiť byt, nebudeme to riešiť „podzemným“ tepelným čerpadlom, ale chillerom – čiže tepelným čerpadlom vzduch-voda. Naopak, ak staviame dom, zdrojom chladu je zvyčajne podzemná voda a technicky jednoznačne niektorý variant tepelného čerpadla. Pokiaľ však geologické či iné podmienky nedovoľujú použitie akéhokoľvek „podzemného“ tepelného čerpadla, je aj pre rodinný dom riešením chiller. Rátajte však s vyššími prevádzkovými nákladmi v porovnaní s tepelnými čerpadlami.

Viete…

… že sálavé plošné systémy stropného chladenia interiérov nazývame aj vysokoteplotné? Na rozdiel od iných systémov, ktoré pracujú v škále teplôt okolo 0 – 10 ° C, v stropnom systéme chladíme vodu v škále 16 – 19 ° C. Okrem toho, že tieto teploty sú ľuďmi v chladenom interiéri vnímané komfortne, ide aj o zdraviu neškodlivý a nízkonákladový spôsob chladenia.

Zdroj chladu stropného chladenia…

… je jeden z „čriepkov mozaiky“, bez ktorého žiaden systém sálavého stropného chladenia nemôže fungovať. Pokiaľ nemáme zdroj chladu, teda to, čo dodáva vode prúdiacej a obiehajúcej v chladiacom rošte potrebnú vstupnú teplotu, nemáme ako chladiť. Laik v podstate nepotrebuje poznať princípy fungovania stropného chladenia, aby mal doma aj v tropických teplotách pohodový pocit chládku. Ani na to, aby sme doma rozsvietili svetlo, nemusíme predsa poznať princípy jadrovej fúzie a štiepenia. Chceme len, aby to fungovalo najlepšie, ako sa dá. Kľúčovou pridanou hodnotou stropných systémov REHAU je, že sú dimenzované ako „2 in 1“ – na chladenie aj na vykurovanie.

Ohodnoťte náš článok

5/5 (2)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...